OBAVEZNO PROCITAJTE OVO PRE DONIRANJA!

Pravila o doniranju:
1. Niko nije duzan, niti obavezan da uplacuje donacije, to je vasa slobodna volja, ako zelite da pomognete u odrzanju servera u "zivotu" i nisu definisane nijednim zakonom Republike Srbije.
2. Ukoliko se neko odluci da prilozi donaciju, neka se rukovodi dole navedenim pravilima.
3. Svaki donator ima pravo na jedan ili vise paketa.
4. Svakom donatoru ce biti zasticena privatnost.
5. Uplate donacije ce biti priznate samo ako donator koji je uplatio posalje sliku uplatnice na e-mejl koji je predvidjen za to.
6. Slika uplatnice mora biti JASNA i CITKA da bi mogla biti prihvacena.
7. Paket se aktivira cim stigne izvestaj iz banke o uplati i to odobri Vlasnik Servera koji je zaduzen za donacije.
8. Maloletne osobe su u obavezi da imaju saglasnost roditelja prilikom doniranja.
9. Svaki donator ce dobiti izabrani paket i bice ispostovan do kraja.
10. VIP paket pogodnosti i lider Privatne Organizacije (PO) vazi MESEC DANA (30 dana) od dana aktivacije.
11. Donatori su u moralnoj obavezi da se ponasaju lepo i da ne zloupotrebljavaju svoje prednosti nad ostaliim igracima, u suprotnom ce biti kaznjeni.
12. Svaki donator moze biti kaznjen od strane administratora kao i bilo koji drugi igrac.
13. Old School Community ne snosi bilo kakvu odgovornost i samim doniranjem prihvatate gore navedena pravila te nemate prava na zalbu.


MUST READ THIS BEFORE DONATING!

Privacy donating:
1st No one is obligated, or liable to pay the donation, it is your free will, if you want to help in the maintenance of the server in the "life" and are not defined by any law of the Republic of Serbia.
2nd If someone decides to submit the donation, shall be guided by the rules listed below.
3rd Each donor is entitled to one or more packages.
4th Each donor will be privacy protected.
5th Donations will be accepted only if the donor who paid the money order to send a picture to an e-mail that was intended for it.
6th Picture payment must be clear and legible to be accepted.
7th The package is activated as soon as the bank statement arrives on payment and to approve the owner of the server that is responsible for the donation.
8th Minors are required to have parental consent when donating.
9th Each donor will receive a package selected and will be honored until the end.
10th VIP benefits package and the leader of a private organization (PO) is valid for one month (30 days) from the date of activation.
11th Donors have the moral obligation to behave nicely and not abuse their advantages over Fellow players, otherwise you will be punished.
12th Each donor may be punished by the administrator as well as any other player.
13th Old School Community does not bear any responsibility and therefore donating accept the above rules and you have no right to appeal.


Izaberite drzavu iz koje donirate:
Select a country from which you donate: